Sunday, May 29, 2016

Initiator über Grundeinkommen: „Weder spektakulär noch radikal“ - taz.de

http://taz.de/Initiator-ueber-Grundeinkommen/!5307561/